Toluna Miljonär Regler

food delivery nordics (1)

 

Spelregler

Artikel I: Organisation

Toluna SAS, med ett kapital på 2 600 000 euro, på adress 5 avenue du château 94300 Vincennes och registrerad under nummer 432033181 i Handels- och Företagsregistret, organiserar en kostnadsfri tävling utan deltagningskrav. Tävlingen, eller ”Tolunas miljontävling” som det även kallas, kommer att äga rum varje dag fr.o.m. 6 februari 2019 till 14 februari 2019.

Tävlingen riktar sig till alla medlemmar över 18 år som är bosatta i något utav följande länder: Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Colombia, Danmark, England, Filippinerna, Finland, Frankrike, Grekland, Hongkong, Indien, Indonesien, Irland, Italien, Japan, Malaysia, Mexiko, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Ryssland, Saudiarabien, Schweiz, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan, Thailand, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, USA och Österrike med undantag för anställda och representanter för arrangörsföretaget, dess klienter, underleverantörer och partners, deras familjemedlemmar och deras direkta eller indirekta föräldrar eller släktingar.

Artikel II: Deltagande

För att kunna delta i denna tävling behöver man minst en lott för den dagen:

  • Medlemmen får en gratis lott vid registrering på Tolunas hemsida.
  • Medlemmen for bonusbiljetter i utbyte mot sitt deltagande i undersökningar.
  • Medlemmen kan konvertera 1000 poäng till en dragningslott (antalet lotter är obegränsat)
  • Lotterna gäller under samma dygn som dragning sker
    • Ex: alla lotter vunna i Juni 2018 är bara giltiga för dagliga dragningarna i Juni 2018

Medverkan i denna tävling är gratis och inte reducerad till en medverkan per hushåll.
För att kunna delta krävs en profilbild och en ”aktiv” medlem:

  • Medlemmen måste deltagit i minst en undersökning de senaste 30 dagarna innan dragning.
  • Det krävs att medlemmen skapat innehåll, inkluderande (inte begränsat till) publicera ämnen, omröstningar eller kommenterat i en diskussionstråd inom ramen för de 30 dagarna innan dragning.

Denna tävling är öppen för alla våra mobila appanvändare och är inte sponsrad, auktoriserad eller stödd av Apple eller Google.

Artikel III: Nominering och prisfördelning bland vinnare

Lottdragningen sker varje dag och en vinnare utses bland de länder som deltar.
Varje vinnare mottar 2,000,000 Tolunapoäng direkt på sitt Tolunakonto

 

Artikel V: Kompensation

Varje deltagare i denna tävling kan på begäran få erhålla kompensation motsvarande avgifter för anslutningen, då tävlingen är totalt kostnadsfri. Ansökan om återbetalning skall sändas per post till Toluna SAS, tillsammans med deltagarens bankkontouppgifter, adressbevis samt ett utdrag från leverantören med datum och klockslag för uppkopplingen, senast 30 dagar efter tävlingens slutdatum. Brevet bör vara poststämplat med deadlinen. Nödvändiga frimärkskostnader kommer att kompenseras på begäran skickad som ”standardbrev” via post. Endast en kompensation per person och registrering till tävlingen samt kuvert (samma namn, samma adress) kommer att räknas.
OBS! Vid obegränsat surfande på Internet, kommer ingen kompensation att vara beviljad, eftersom deltagaren ej tar på sig extra utgifter genom att ta del i tävlingen.

Artikel VI: Anslutning och användning

Deltagande innefattar medvetande samt godkännande av eventuellt härjande virus, begränsningar på nätverket samt frånvaro av skydd mot viss data som kan uppstå pga eventuell förskingring och piratrisk. Toluna SAS ansvarar ej för uppkommande störningar till följd av missbruk av datorn, internettillgång, telefon eller annan teknisk utrustning. Samma sak gäller uppdateringar skickade till felaktigt uppgiven eller ofullständig adress.

Artikel VII: Process och ansvar

Deltagande i denna tävling innefattar ovillkorlig acceptans av reglerna i sin helhet. Felaktigt uppgiven eller vilseledande information samt bedrägeri kommer att resultera i diskvalificering. Toluna SAS kommer att reglera uppkommande process relaterad till spelet samt dess regler. Varken skriftlig begäran eller begäran via telefon beträffande tolkningen eller tillämpningen av dessa regler, mekanismer och förutsättningar för spelet samt vinnarlistan kommer att bli besvarad. Toluna SAS förbehåller sig rätten att antingen förlänga eller upphäva spelet.

Artikel VIII: Presentation av priser

Toluna SAS kan ej under några som helst omständigheter ansvara för skada, förlust eller stöld som kan inträffa under utleveransen av priser.

Artikel IX: Tillåtna bevismaterial

I de fall där misstag ej är tydligt nog, är det fullkomligt tillåtet att den uttalade informationen beträffande Toluna SAS spel under själva spelprocessen kan användas som bevis vid vilken rättsprocess som helst beträffande anslutnings- och elektronisk databehandling (EDP).

Artikel X: Jurisdiktion

Deltagare medgiver förbehållslöst (remove link) att deras deltagande i detta spel lyder automatiskt under den franska lagen, inklusive juridisk process som kan uppkomma i samband med denna tävling, vare sig  direkt eller indirekt, utan några som helst fördomar mot juridiska konflikter som kan föreligga. All slags dispyter mellan parter regleras endast med hjälp av jurisdiktion vid Grande Instance de Paris Tribunal.

Artikel XI: Dataskydd

Enligt Data Protection Act 6 januari 1978, art. L.27, har deltagare rätten till tillgång samt korrigering av sin egen data. Ingen personligt identifierbar information kommer att uppges till den tredje parten under någon som helst omständighet.

Artikel XII: Litterär och konstnärlig äganderätt

I enlighet med lagen beträffande litterär och konstnärlig äganderätt är reproduktion samt representation av allt eller en del av spelets beståndsdelar strängt förbjudet. Alla varumärken är registrerade varumärken.

%d bloggare gillar detta: